<
top_erbijtop_platform
rss welkom bij erbij/preview   

welkom bij het platform preview

Dit platform is geüpdatet naar versie 4.4

Hieronder staan per werkgroep binnen dit platform de laatste 5 aanmeldingen.

datum item type
  werkgroep erbij  
er zijn geen nieuwe aanmeldingen

Bij het kennisplatform erbij kunt u informatie delen, waarbij het de opzet is dat het delen van informatie leidt tot kennis. Daartoe worden alle aangemelde elementen (deelnemers, documenten, links, projecten, agendapunten, standaarden. discussie-onderwerpen) voorzien van een profiel. Dit profiel bestaat uit combinaties van thema's en trefwoorden. Het kennisplatform erbij biedt daarnaast de mogelijkheid verschillende werkgroepen te gebruiken binnen een platform. Deze werkgroepen zijn onafhankelijk van elkaar te benaderen.

Om deel te kunnen nemen aan erbij dient u over een gebruikersnaam en een wachtwoord te beschikken. Dit kunt u verkrijgen door u door een bestaande deelnemer aan dit platform te laten aanmelden, of contact op te nemen met info@erbij.nl.

logo

De pagina's van kennisplatform erbij voldoen aan XHTML 1.0 Strict en aan W3C CSS 3.

De indexpagina en de openbare pagina's voldoen qua accessibility-eisen aan zowel WCGA 1.0 (A) als WCGA 2.0 (A), de Stanca Act en BITV 1.0.

Het kennisplatform erbij maakt geen gebruik van zogeheten tracking-cookies en voldoet aan de 'Cookiewet' van 5 juni 2012. De webapplicatie is toegankelijk via HTTPS met een eigen SSL-certificaat.

De webapplicatie erbij 4.4 is een versie van het kennisplatform erbij, zoals ontwikkeld door Noud van Kruysbergen, in opdracht van de Provincie Gelderland (1.4), IPO/RIVM (via 2.0 naar 2.1 naar 3.0) en de Provincie Gelderland (via 2.2 en 3.5 naar 4.0). © erbij 2000-2018. Alle rechten voorbehouden. Meer informatie bij info@erbij.nl.

Valid XHTML 1.0 Strict WCAG 1.0 A WCAG 2.0 A Valid CSS! [Valid RSS]

 

platform preview 4.4 © Noud van Kruysbergen 2002-2018